Интернет пакети

Интернет пакет кој никогаш не запира…
Наскоро и најново од понудата на Ца-Ком е пакетот со неограничен интернет и
оптимална брзина до 20 Mbps. Вашите грижи за потрошениот интернет сообраќај и проверките на истиот стануваат минато…

Интернет пакети

Актуелна понуда на интернет за домашни и деловни корисници, пакети креирани за Вашите потреби…

Basic

550/ден месечно
  • Брзина до 6 Mbps / 3 Mbps (download/upload)*
  • 2000GB вклучен интернет-сообраќај
  • Вклучен WiFi рутер
  • Динамичка или статичка IP адреса
Повеќе

Advance

790/ден месечно
  • Брзина до 12 Mbps / 4 Mbps (download/upload)*
  • 5000GB вклучен интернет-сообраќај
  • Вклучен WiFi рутер
  • Динамичка или статичка IP адреса
Повеќе

Останато

  • Доколку имате потреба од нешто поразлично, можете да не контактирате во секое време, ќе ни биде задоволство да ги слушнеме Вашите барања и потреби.

Едноставно и брзо

Со модернизираната безжична мрежа сега нудиме многу побрз и постабилен интернет. Заборавете на каблите по дома. Едноставно приклучете го рутерот во струја и веднаш уживајте во неограничените интернет содржини.

1

Интернет пакет за Вас

Одберете еден од пакетите, идеален за вашите потреби

Фиксна Телефонија

Доколку не сте корисник на пакетираните услуги, Неотел фиксната телефонија ви е достапна преку нас

*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, бројот на корисници кои користат во моментот, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на уредот од кој пристапува претплатникот и други фактори.
Доколку неможе да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, ЦА-КОМ се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци (download/upload) нема да биде помала од просечната во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.
**Минималната брзина е 2 Mbps/2 Mbps и се однесува на брзината по надминување на вклучениот сообраќај.